گروه حفاظتی آریاتکنیک،دزدگیر کرون
محتوا
برد الکترونیکی چشم دزدگیر ساختمان:

نحوه نصب و راه اندازی:

هر مدل چشم دزدگیر ساختمان دارای شش ترمینال اصلی و کاربردی می باشد که در عکس بالا مشخص می باشد .
1- ترمینال + که به + AUX ترمینال برد اصلی دستگاه دزدگیر برای تغذیه چشم وصل می شود .

2- ترمینال - که به - AUX ترمینال برد اصلی دستگاه دزدگیر برای تغذیه چشم وصل می شود .

3- ترمینالهای ALARM که به دوترمینال  ZON بر روی برد اصلی دستگاه دزدگیر وصل می شود ، که در حالت عادی بصورت دائم بسته و با تحریک چشم باز می شود.

4- ترمینالهای TAMPER که برای خفاظت فیزیکی خود چشم طراحی شده و با باز شدن درب چشم سوئیچ داخل آن از حالت بسته خارج شده و باعث ایجاد آژیر می شود و این ترمینال معمولا به یکی از زونهای دائم فعال دستگاه دزد گیر وصل می شود.

برای افزایش تعداد چشمها بر روی یک زون باید تغذیه آنها بصورت موازی بر روی ترمینال AUXدستگاه دزدگیر  با رعایت جهت مثبت و منفی وصل شوند، ولی زونها حتما باید بصورت سری با یکدیگر اتصال یابند وتوجه داشته باشید که تعداد چشم بر روی یک زون محدودیتی ندارند فقط بشرط اینکه مقدار مقاومت (امپدانس) از یک کیلو اهم در حالتی که همه چشمها بدون تحریک می باشند  بر روی ترمینال زون دستگاه دزدگیر تجاوز نکند.آمار مراجعات
مهمان :  7
اعضا :  0
آمار این صفحه
امروز :  1
دیروز :  0
کل مشاهده :  347
طراحی سایت : پیام گستر